sunnuntai 6. toukokuuta 2012

Etätyö kuuluu nykyaikaan

Etätyö tekee parhaillaan tuloa ulosottolaitokseen. Työvälineiden kehittymisen myötä täytäntöönpanotyö ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan, sillä työ voidaan hyvin suurelta osin suorittaa muuallakin kuin perinteisesti virastosta käsin. Etätyön läpimurto ei ulosotossa olekaan kiinni tekniikasta vaan lähinnä johdon ja esimiesten asenteista.

Sanomattakin on selvää, että etätyön käyttöön otto helpottaa työntekijöiden arkea. Kyse on hyvin paljon työelämän laadusta ja jaksamisesta. Etätyötä kokeilleet ovat kertoneet työskentelyn olevan myös huomattavasti tehokkaampaa etänä kuin virastossa, johtuen rauhallisemmasta työympäristöstä. Lisäksi harva meistä aarvostaa työmatkoihin käytettyä aikaa niin paljon, etteikö olisi valmis käyttämään sitä mieluummin tehokkaaseen työntekoon.

Ulosottovirastoissa etätyön hyödyntämistä ovat hidastaneet asenneongelmat. Vanhakantainen johtamiskulttuuri lähtee siitä, että työntekijän pitää olla virka-aikana virastossa esimiehen valvovien silmien alla. Tämän kaltainen kontrolli ei kuitenkaan ole tarpeen enää nykymaailmassa, missä työntekijät haluavat itse vastuuta ja mahdollisuuden  vaikuttaa omaan työhönsä. Esimiehiltä odotetaan puolestaan luottamuksen pohjalle rakentuvaa innostavaa ja tuloksiin kannustavaa johtamista.

Ulosottovirastoissa jokaisen työntekijän työtä ja tuloksia pystytään seuraamaan tietojärjestelmän välityksellä hyvinkin tarkkaan. Näin ollen on aivan sama missä tulokset tehdään, kunhan niitä tehdään. Yhteydenpitokaan ei ole ongelma. Käytössä ovat puhelimet, sähköposti ja sametime, joten tavoitettavuus ei voi olla esteenä etätyön käytölle.

Etätyö tulee käytännössä lisäämään työhyvinvointia ja aikaansaa kustannussäästöjä niin työntekijällle kuin työnantajallekin. Valtiotyönantaja on jo 2010 laatinut periaatteet etätyön käytölle ja kannustanut virastoja hyödyntämään etätyötä. Tärkeää olisi nyt ulosottovirastoissakin ottaa tämä mahdollisuus käyttöön.

Kansallista etätyöpäivää vietetään Suomessa toisen kerran 12.9.2012. Tulenkin esittämään valtakunnanvoudinvirastolle, että myös ulosottovirastoissa osallistutaan päivän viettoon ja annetaan henkilöstölle mahdollisuus kokeilla etätyötä kyseisenä päivänä.