perjantai 24. toukokuuta 2013

Ulosotossa tehdään pitkää työpäivääOikeusministeriö on tehnyt ulosottovirastoille ja niiden henkilöstölle kyselyn työajoista. Kysely tehtiin  erikseen työaikalain piirissä oleville ja työajattomille.

Työajattomista kolmasosa ilmoittaa selviävänsä työviikosta alle 40 tunnin. Kaksi kolmasosaa työntekijöistä kertoo käyttävänsä töihin aikaa 40 tuntia tai sen yli. Hieman yli puolet työntekijöistä selviää työviikosta 40-45 tunnin työajalla. Kymmenen prosenttia käyttää työhön 45-50 tuntia viikossa ja noin viisi prosenttia kertoo käyttävänsä aikaa vielä enemmän.

Työaikalain piiriin kuuluvien työntekijöiden osalta kysely tehtiin virastoille ja virasto vastasi koko henkilöstön puolesta.

Yllättävää oli, että työaikalain piirissä olevien osalta 9 virastoa 22:sta ilmoitti, että heillä saatetaan tehdä tai tehdään ns.harmaata työtä. Tällöin kyse on työaikaseurannan ulkopuolel la tehdystä työstä, jota ei korvata.

Liukuva työaika on käytössä lähes kaikissa virastoissa. Käytännöt vaihtelevat suuresti virastoittain sen osalta, kuinka paljon kellokortilla saa olla plussaa. Enimmillään saldoa voi olla 31-40 tuntia. 17 virastoa 22:sta leikkaa ylityötunnit säännöllisin väliajoin ja vain 11 virastoa 19:sta hyvittää leikatut tunnit virkamiehelle.

Harvassa virastossa on käytössä liukuvan työajan lisäksi muita työaikajoustoja. 16 virastoa 22:sta ilmoittaa, että ei aio näillä näkymin ottaa käyttöön muita työaikajoustoja. Työaikapankkia ilmoittaa käyttävänsä yksi virasto.

Etätyön osalta viisi virastoa ilmoittaa, että virastossa on mahdollista tehdä etätyötä. Tämän lisäksi viisi virastoa ilmoittaa suunnittelevansa etätyön käyttöönottamista.

Vastaukset näyttäisivät vahvistavan sitä käsitystä, että henkilöstö ei ole samassa asemassa ulosoton hallinnonalalla. Työntekijöiden saamat edut ja toisaalta oikeudet ja velvollisuudet vaihtelevat sen mukaan millaisia käytäntöjä virastoissa on.