lauantai 2. marraskuuta 2013

Työttömyys haittaa euroalueella


Euroopan komissio on julkaissut tuoreet euroalueen työttömyysluvut. Lukujen valossa käännöstä parempaan päin ei ole tapahtunut vaan työttömyys on ollut kasvusuunnassa.

Syyskuun tilanteen mukaan koko euroalueen työttömyysaste on 12,2 %, mikä merkitsee, että euroopassa on 19,5 miljoonaa ihmistä vailla työtä.

Työttömyysluvuissa on todella suuria eroja maiden välillä. Alhaisinta työttömyys on Itävalassa 4,9 % ja Saksassa 5,2 %. Korkeimmat työttömyysluvut paljastuvat Kreikasta 27,6 % ja Espanjasta 26,6 %. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Yhdysvalloissa työttömyys on eurooppaa selvästi alhaisempi 7,2 %.

Vuoden aikana työttömyys on EU:ssa noussut 16 jäsenmaassa ja laskenut 11 jäsenmaassa. Suurimpia työllisyyden parantajia ovat olleet Latvia ja Viro. Esimerkiksi Virossa työttömyys laski vuoden aikana 10,0 %:sta 8,3 %:iin. Heikoimmin tilanne on kehittynyt Kyproksella, missä työttömien määrä on lisääntynyt 12,7 %:sta 17,1 %:iin.

Nuorten, alle 25 vuotiaiden, työttömyys, on euroalueella huolestuttavan  korkealla 24,1 %:n tasolla. Tämä merkitsee, että euroopassa on 3,5 miljoonaa nuorta työttömänä. Pahin tilanne on Kreikassa, missä peräti 57,3 % nuorista on työttömänä.

Suomen työttömyysaste on EU:n mukaan 8,1% ja nuorten kohdalla 20,2 %. Myös Suomessa tilanne näyttää heikentyneen edellisestä kuukauden takaisesta tarkastelusta.

Työttömyys merkitsee eriarvoisuutta ja tuloerojen kasvua niin yksitäisten kansalaisten kuin EU-maidenkin välillä. Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys aiheuttavat syrjäytymistä, mikä on merkittävä uhka ja ongelma niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

Heikkoja singnaaleja talouden kääntymisestä parempaan suuntaan on viime aikoina kuultu euroopan kriisimaista. Työttömyystilaston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että taantuma pitää edelleen vahvasti otteessaan suurta osaa euroopasta.