tiistai 4. marraskuuta 2014

VVV tarjoaa kihlakunnanulosottomiehille epävarmaa tulevaisuutta


Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta tahtotila näyttää olevan selvä

Ulosoton henkilöstöjärjestöt ja valtakunnanvoudinviraston johto tapasivat eilen rakenneuudistuksen asioissa Turussa. Tapaaminen oli epävirallinen, mutta ajatuksena oli vapaamuotoisesti ja avoimesti käydä läpi henkilöstönäkökulmasta rakenneuudistuksen valmistelua ja jatkotyötä.

Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta valmistellaan, jotta ulosoton taloudellisuutta ja tuottavuutta saataisiin vielä entisestään parannettua. Suomeksi sanottuna halutaan aikaiseksi lisää säästöjä. Tavoitteena on 7 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä.

Järjestöpalaverin aikana tuli selväksi, että järjestöjen ja valtakunnanvoudin viraston välillä on selkeä erimielisyys keinoista, joilla tarvittavia säästöjä ollaan hakemassa. Suurin näkemysero liittyy VVV:n suunnitelmiin täytäntöönpano- tehtävien siirtämisestä toimistolle.

Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena näyttäisi olevan siirtää jopa yli puolet kihlakunnanulosottomiesten nykyisistä tehtävistä toimistolle. Toteutuessaan tämä merkitsisi sitä, että osa nykyisistä kihlakunnanulosottomiehistä joutuisi tulevaisuudessa hakemaan alemmin palkattuja toimistoperintätehtäviä tai muita töitä.

Tehtävien siirto merkitsisi myös sitä, että kihlakunnanulosottomiesten perimis- palkkiot valtaosaltaan poistuisivat, eikä työnantaja ole antanut minkäänlaista lupausta ansiotason säilymisestä esim. takuupalkan muodossa.

Vaihtoehtoisena säästökeinona kihlakunnanulosottomiehet ovat ehdottaneet valtakunnanvoudinvirastolle automatisoinnin ja sähköisen asioinnin lisäämistä ja sen mahdollistamaa tehtävien ja virkojen vähennystä luonnollista poistumaa hyödyntäen. Tämä takaisi paremmin myös oikeusturvan ja ulosoton tulokselli- suuden säilymisen toisin kuin toimivan täytäntöönpanojärjestelmän romutta- minen. VVV näyttää kuitenkin jääräpäisesti ajavan tehtävien siirtoa, mikä tietäisi kihlakunnanulosottomiehille hyvin todennäköisesti merkittäviä työehtojen heikennyksiä ja uhkaisi jopa virkasuhteita.

Valtakunnanvoudinviraston tapa tehdä rakenneuudistusta on erikoinen ja merkitsee henkilöstön keskuudessa kasvavaa epävarmuutta ja pelkoa tulevai- suuden suhteen. Tällä toimintamallilla henkilöstöä on mahdoton motivoida mukaan hankkeen läpiviemiseen. Kihlakunnanulosottomiesten onkin toistaiseksi parempi pysyä erilaisten rakenneuudistukseen liittyvien kokeilujen ulkopuolella. jos sellaisia virastoissa tullaan tarjoamaan. Mukaan lähteminen saattaa vaaran taa oman ja työkaverin työpaikan ja työehdot tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845