sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Oikeusasiamieheltä pyyhkeitä valtakunnanvoudinvirastolle

Veronpalautusta ei saa ulosmitata ilman ilmoitusta velalliselle toteaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies tuoreessa ratkaisussaan.

Ratkaisussa kiinnitetään huomiota siihen, että vuoden 2011 veronpalautusten ulosmittausten yhteydessä osalle velallisista ei annettu ilmoitusta ja siten mahdollisuutta maksaa velkaa ennen ulosmittausta ja välttyä siltä, että velka merkitään ulosottorekisteristä annettavaan todistukseen.

Vuoden 2011 veronpalautusten ulosmittaus aiheutti poikkeuksellisen suuren määrän kanteluita. Ulosmittauksista kanteli 40 kansalaista ja yhteisenä nimittäjänä oli se, että kaikissa tapauksissa oli kyse Kelan takaisinperinnästä liittyen opintotukiin. Kelan menettelyyn apulaisoikeusasiamies on antanut ratkaisunsa jo keväällä.

Syksyllä 2011 Kela lähetti opintotukisaataviaan ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten, vaikka Kelan ja maksuvelvollisten välillä oli tehty sopimus lyhennyssuunnitelmasta. Tämä aiheutti useita kanteluja Kelaa vastaan.

Ulosotossa oli oikeusministeriön ja valtakunnanvoudinviraston päätöksillä luovuttu ennakkoilmoi-tuksen ja vireilletuloilmoituksen lähettämisestä velalliselle niissä tapauksissa, kun kyse oli vain veronpalautuksen ulsomittausta varten lähetetyistä asioista.

Niille velallisille, jotka olivat tehneet lyhennyssuunnitelman Kelan kanssa ja noudattaneet sitä, veronpalautuksen ulosmittaukset tulivat yllätyksenä. Seurauksena oli myös reksiterimerkintä ulosottoreksiteriin.

Valtakunnanvoudinvirasto reagoi nopeasti ja ilmoitti, että rekisterimerkinnät poistetaan niiden osalta, jotka eivät olleet saaneet ilmoitusta. Moni velallinen ei kuitenkaan sulattanut veronpalautuksen menetystä, vaan kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Asian saaman julkisuuden ja kanteluiden seurauksena menettelytapoja on nyt muutettu. Kela ei enää lähetä ulosottoon saataviaan, joista on tehty velallisen kanssa suunnitelma takaisinmaksusta. Ulosotto ei puolestaan ulosmittaa veronpalautuksia ilman, että velalliselle, jonka osoite tiedetään, on lähetetty vireilletuloilmoitus.

Ratkaisut kuvaavat yleisiä oikeusvaltion periaatteita. Viranomaistoiminnan pitää olla avointa ja asianmukaista. Kelan osalta kiinnitettiin huomiota hyvään hallintotapaan ja valtakunnanvoudinvi-raston osalta siihen, että käytössä oleva menettelytapa ei saa vaarantaa velallisen oikeusturvaa.

Veronpalautusten ulosmittaukset vuoden 2012 osalta ovat parhaillaan käynnissä. Uudet menettely-tavat on Kelan ja valtakunnanvoudinviraston toimesta tällä kertaa tarkkaan harkittu niin, että laillisuusvalvojakin voi varmasti olla tyytyväinen.


6 kommenttia:

 1. Kannattaisi hiukan tarkistaa tuota oikein kirjoitusta, todella paljon kirjoitusvirheitä joka jutussa.

  Tätäkö on ulosottomiesten äidinkielentaito?

  VastaaPoista
 2. Hei. Kela ei käsittääkseni ulosmitannut vuoden 2012 osalta veronpalautuksia saatuaan asiasta niin paljon palautetta edellisvuonna. Itse tein uuden sopimuksen takaisinmaksettavien (liikaa maksettuja opinto- ja asumistukia) etujen maksuista, joka tuli voimaan nyt tammikuussa ja tässä sopimuksessa on maininta mahdollisen veronpalautuksen ulosmittauksesta joulukuussa 2013.

  Voisitko selvittää minulle millainen merkintä tästä aiheutuu ja mihin tietoihin se vaikuttaa, käsittääkseni luottotietoihin tällä merkinnällä ei ole vaikutusta? Meillä kun oli ajatuksena vuoden 2014 aikana lähteä todennäköisesti hakemaan asuntolainaa, kun palaan äitiys- ja hoitovapaalta töihin ja nyt olen epätietoinen siitä, että onko "taloudellinen maineeni" mennyttä.

  VastaaPoista
 3. Hei !

  Kela ilmoitti syksyllä 2012, että se ei pyydä veronpalautusten ulosmittausta, jos asiakas on noudattanut takaisinmaksusuunnitelmaa. Uskoisin, että sama käytäntö jatkuu vuonna 2013. Asian voi varmistaa Kelasta.

  Mahdollinen veronpalautuksen ulosmittaus ei aiheuta luottotietomerkintää. Merkintä syntyy siinä tapauksessa, jos velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi tai toistuvaistulon ulosmittaus / maksusuunnitelma on kestänyt yli 18 kuukautta.

  Ulosmittauksesta jää merkintä ulosottoviranomaisen omaan rekisteriin, mutta sillä ei ole käytännössä sellaista merkitystä kuin ulosottomiehen toteamasta varattomuudesta seuraavalla maksuhäiriömerkinnällä luottotietoreksiteriin.

  Antamiesi tietojen valossa "taloudellinen maine" ei ole mennyttä. Kannattaa kuitenkin huolehtia takaisnmaksusuunnitelmasta ja jos asia siirtyy ulosottoon kannattaa heti neuvotella ulosottomiehen kanssa mahdollisesta maksusuunnitelmasta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Iso kiitos asiallisesta ja nopeasta vastauksesta!
   Kelalle takaisin maksettava määrä on tällä hetkellä n. 4000 euroa ja siitä on tehty maksusuunnitelma, jota olen aina noudattanut.

   Minulla ei ole missään perintätoimistoissa muita laskuja avoimina, puhumattakaan siitä, että olisin ulosottomiehen kanssa tekemisissä muusta syystä, kuin tästä Kelan takaisinmaksusta. On tosi kiva, jos Kela tänäkin vuonna toimii samoin, kuin viime vuonna ulosoton suhteen, mutta jos ei, niin en ota asiasta stressiä, jahka merkintä ei pankkiasiointiin ja laina-asiaan vaikuta.

   Poista
  2. Saanko vielä sellaista asiaa varmistella, että mikäli veronpalautus ulosmitataan, niin loppuvelasta tehdään ilmeisesti maksusuunnitelma kuitenkin vielä Kelan kanssa, eli loppuvelka ei siirry ulosoton hoidettavaksi?

   Poista
  3. Hei !

   Velkojan kanssa voi aina neuvotella.

   Kela velkojana päättää itse, mitä perintätoimia se käyttää.

   Käsitykseni mukaan Kela ei lähetä takaisinperintäasioita lainkaan ulosottoon, mikäli maksusopimusta on noudatettu, ei edes veronpalautuksia varten.

   Jos Kela jostain syystä päättää siirtää asian ulosottoperintään, he samalla itse valitsevat, pyytävätkö vain veronpalautuksen ulosmittaamista vai sen lisäksi täysimääräistä ulosottoperintää.

   Loppuvelka voi siirtyä ulosoton perittäväksi, jos Kela sitä haluaa.

   Paras tapa välttää ulosottoperintä on neuvotella Kelan kanssa ja noudattaa takaisinmaksusuunnitelmaa.

   Poista