tiistai 12. maaliskuuta 2013

Tulevaisuuden ulosottoa rakentamaanUudet tuulet puhaltavat. Muutospaineet näkyvät ulosottolaitoksessa ja ulosoton yhteistyötoimikunnassa kuulimmekin viime viikolla saatesanat ulosoton kokonaisvaltaiselle rakenneuudistukselle. Valtakunnanvouti ilmoitti työn käynnistyvän välittömästi ja ensimmäisenä on vuorossa ohjaus-ja johtoryhmän asettaminen.

Ohjausryhmään tulee edustus jokaisesta viidestä ulosoton henkilöstöjärjestöstä sekä valtakunnanvoudinvirastosta ja oikeusministeriöstä. Ohjausryhmän lisäksi perustetaan viisi muuta työryhmää, jotka ovat ulosottomenettelyä, organisaatiota, hallintoa, lainsäädäntöä ja tietotekniikkaa käsittelevät työryhmät. 

Rakenneuudistus on oikeusministeriön valtakunnanvoudinvirastolle toimeksiantama keskipitkän aikavälin projekti ja tähtäin on vuodessa 2019. Silloin pitäisi olla jotain valmista. Valtakunnanvoudinviraston on kuitenkin määrä luovuttaa oikeusministeriölle ensimmäinen raportti kehittämisvaihtoehdoista jo ensi elokuussa.  

Rakenneuudistuksen yhteydessä tullaan pohtimaan muun muassa organisaation rakennetta kuten piirien määrää. Lisäksi tarkasteltavaksi otetaan tehtävät ja henkilöstöryhmien välinen työnjako eli kuka tekee ja mitä tekee sekä mahdollinen tehtävien keskittäminen. Tietojärjestelmän ja lainsäädännön kehittäminen ovat myös olennainen osa uudistushanketta. 

Ulosoton rakenneuudistus on yksi oikeuslaitoksen tuottavuushanke, jolla pyritään tehostamaan toimintaa ja hakemaan kustannussäästöjä. Oikeusministeriössä on samaan aikaan valmisteilla oikeusturvaohjelma, jonka tarkoituksena etsiä tehostamiskeinoja myös muun hallinnonalan osalta kansalaisten oikeusturvaa vaarantamatta. 

Ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen ensimmäinen vaihe tulisi olla yhteisen näkemyksen, vision, luominen siitä, millainen tulevaisuuden ulosoton tulisi olla. Kun yhteisesti hyväksytty päämäärä on tiedossa, on helpompi keskittyä keinoihin sen saavuttamiseksi. Uskon, että virkamiestyönä on valtakunnanvoudinvirastossa mietitty jo jonkinlaisia vaihtoehtoja ja niistä kuulemme lähiaikoina.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti