sunnuntai 30. kesäkuuta 2013

Ulosotto hakee mallia verohallinnosta

Ulosoton rakenneuudistus on käynnistynyt ja ensivaiheessa on tarkoitus tutustua muiden viranomaisten toteuttamiin uudistuksiin ja toimintamalleihin. Ensimmäisenä on vuorossa verohallinto ja sen suorittama organisaation ja toimintojen uudistaminen.

Verottaja on viime vuosina virtaviivaistanut toimintojaan ja organisaatio on jaettu toimintojen ja asiakasryhmien mukaan valtakunnallisiin yksiköihin ja niiden sisällä edelleen toimintayksiköihin eri puolella maata. Toimipaikkoja on karsittu, sähköistä asiointia on kehitetty ja asiakaspalvelua keskitetty.

Olisiko verohallinnosta otettavissa mallia ulosottolaitokselle ?

Käytännössä verottajan malli vietynä ulosoton puolelle voisi merkitä sitä, että ulosottolaitos olisi yhtä virastoa. Organisaatiomalli olisi linjaorganisaatio, joka jakaantuisi eri toimintayksiköihin.

Erillisiä valtakunnallisia ulosoton yksiköitä olisivat luonnollisten henkilöiden perintäyksikkö, juridisten henkilöiden perintäyksikkö ja erikoisperintä. Tämän ohella olisi jonkinlainen "yksinkertaisen perinnän yksikkö". Lisäksi olisi vielä yhteisten palveluiden yksikkö ja hallintoyksikkö.

Verohallinnossa ei ole henkilöviranomaisia ja kaikki päätökset tekee verohallinto. Ulosotossa tämä merkitsisi sitä, että tulevaisuudessa päätöksentekijä ei olisi enää ulosottomies vaan ulosottovirasto.

Valtakunnanvoudinvirasto sulautuisi valtakunnalliseen ulosottovirastoon ja valtakunnanvoudista tulisi ulosottolaitoksen pääjohtaja, jolla olisi tukenaan johtoryhmä ja esikunta.

Verohallinnon kaltaisessa mallissa ulosottolaitoksessa toimivaltaa ei jaettaisi, vaan jaettaisiin työt sen mukaan, missä kulloinkin on resursseja. Koko maan resurssit olisivat pöydällä kokonaisuutena.

Olennainen ero verottajan ja ulosoton välillä on siinä, että verotus on hallintoa ja ulosotto on lainkäyttöä. Lainkäyttöön liittyy perustuslaissa turvattu tuomiovallan riippumattomuus. Ulosotossa yksittäinen virkamies on vastuussa sillä olevien asioiden käsittelyn joutuisuudesta sekä ratkaisutoiminnan oikeellisuudesta sekä muusta laadusta. Organisaation ulkopuolelta, eikä sisältä, voida puuttua yksittäisen asian ratkaisemiseen.

Nykyinen ulosottojärjestelmä on toimiva ja erittäin hyviä tuloksia saavuttava. Aina voidaan kuitenkin tarkastella, voisiko asiat olla toisin ja mitä hyötyä siitä olisi. Verohallinnon malli ei ole sellaisenaan otettavissa käyttöön ulosottolaitoksessa, mutta on hyvä olla perillä siitä, miten muut viranomaiset uudistavat toimintojaan.

Rakenneuudistuksen valmisteluvaiheessa on tarkoitus vielä käydä läpi muitakin vertailukoteita. Onko ulosottolaitoksen tulevaisuus nykyisessä vai jossain vielä tuntemattomassa, sen aika näyttä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti